Q644302

Luettelo Motivation Kirja : Äänestää suosikkiasi.

Luettelo Motivation Kirja  : Äänestää suosikkiasi.

Psykologiassa motivaatio on käyttövoima (halu), joka on kaikkien eliöiden toiminnan syynä.

Motivaation käsitettä on käytetty kuvaamaan sitä:

 1. mikä aktivoi organismin (aktivaatio)
 2. mikä saa organismin valitsemaan juuri tietyn vasteen tai käyttäytymisen (valinta/selektio ja ohjaaminen)
 3. miksi eliö vastaa samaan ärsykkeseen välillä eri tavoilla (valmius vasteeseen).

Yksinkertaisesti motivaatioteorian tulisi vastata kysymykseen ”miksi käyttäydymme siten kuin käyttäydymme”. Erääksi motivaatioteorioiden jaoksi on ehdotettu ns. push–pull-dikotomiaa: toisissa teorioissa oletetaan jokin ”työntävä”, organismin sisäinen motivaatiovoima (perinteisesti tension tai sisäisen jännitteen vähentäminen, tension reduction), toisissa taas jokin ”vetävä”, organismin ulkopuolella oleva motivaatiovoima (perinteisesti palkkiot ja rangaistukset). Hedonistisia motivaatioteorioita yhdistää korostus organismin pyrkimisestä nautinnon tavoitteluun ja ahdistuksen tai kivun välttämiseen. Tärkeitä motivaatiokäsitteitä ovat muun muassa vietti, tarve, tavoite, vaisto, kausaaliattribuutio ja flow.

Motivaatiosta voidaan sanoa sen olevan toiminnan voima. Se suuntaa ja virittää suoritukseen, joka onnistuu ihmisen valmiuksista riippuen. Motivaatiotaso vaihtelee eri tilanteissa ja eri aikoina hyvin paljon. Motivaatio on käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestelmä. Motivaatio on se psyykkinen tila, millä vireydellä, aktiivisuudella ja ahkeruudella yksilö tietyssä tilanteessa toimii saavuttaakseen tavoitteensa. Motivaatiosta riippuu, millä halulla ihminen käyttää omia resurssejaan työn suorittamiseksi. Motivaatio tulee motiiveista ja niiden aikaansaamasta tilasta tulee motivaatio.

Modernia motivaatiotutkimusta edustaa amerikkalaisen psykologian professori Steven Reiss'n laaja empiirinen motiivitutkimus vuosilta 1995-1998. Reiss'n ryhmä sai selville laajojen empiiristen ja tieteellisten tutkimusten avulla, että ihmisiä yhdistää kulttuurista riippumatta yli 400 erilaista motiivia. Nämä voidaan ryhmitellä 16 elämän perusmotiiviksi. Motivaatio on seurausta näistä motiiveista. Jokaisella ihmisellä on täysin yksilöllinen motiivien järjestys ja intensiteetti eli motivaatioprofiili, jota voidaan mitata validilla ja luotettavalla Reiss Motivaatioprofiili-työkalulla eli RMP:llä. Nämä perusmotiivit ovat valta, riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, säästäminen/keräily, kunnia, idealismi, sosiaaliset kontaktit, perhe, status, kosto/voittaminen, romantiikka/esteettisyys, syöminen, ruumiillinen aktiivisuus, ja rauhallisuus/mielen rauha.

Motivaatioteoriat

 • tarveteoriat (sisältöteoriat)
 • prosessiteoriat (kognitiiviset teoriat)
 • Työmotivaatio
 Lue lisää...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Äänestäminen Säännöt

 • Voit äänestää ylös tai alas. Ole hyvä aina harkita yhteydessä äänestyksissä, esim.laulu olisi äänestettävä ylös tai alas suhteessa muita kappaleita sisältämät albumin, näyttelijän suorituskykyä verrattuna muiden toimijoiden kanssa saman elokuvan, kirjan suhteen muita kirjoja saman tekijän tai samassa genre.
 • Äänestys voidaan peruuttaa klikkaamalla vastapäätä äänestyksen 24 tunnin kuluessa. Voit äänestää uudelleen samaan kohtaan.
 • Jokaisella käyttäjällä on yksi ääni per tuote sisällä erityistä luetteloa 24 tunnin välein. 24 tunnin kuluttua voit äänestää uudelleen saman kohteen samassa luettelossa.
 • Voit äänestää niin monta kohtaa kuin haluat luettelon tai samaan erään, jos se on osa toisen luettelon. Esimerkiksi voit äänestää David Bowie ylös-tai alaspäin luettelossa popmusiikin taiteilijoita sekä luettelon indie rock-artistien ja luettelo rock-musiikin taiteilijoita jne.
 • Hyvää Äänestäminen!