Q1072723

Luettelo Matkakirjallisuus Kirja : Äänestää suosikkiasi.

Luettelo Matkakirjallisuus Kirja   : Äänestää suosikkiasi.

Matkakertomus on kirjallinen tuotos, joka kertoo kirjailijan tekemästä matkasta ja sen aikana tehdyistä havainnoista, syntyneistä ajatuksista ja vaikutelmista. Matkakertomus sijoittuu kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden, faktan ja fiktion välimaastoon. Peter Stadius on luonnehtinut matkakertomuksia "äpärägenreksi, joka ei ole kunnolla kirjallisuutta eikä kunnolla tiedettä".

Matkakertomuksia on kirjoitettu yhtä kauan kuin kirjallisuutta ylipäätään. Ne ovat palvelleet lukevan yleisön kiinnostusta vieraisiin ja kiinnostaviin paikkoihin. Matkakertomukselle on vuosisatojen saatossa muodostunut oma tunnistettava kirjallinen tyylinsä.

Muodollisesti matkakertomus on narraatio matkasta, jonka oheen sijoitetaan tutkielmia matkan varrella tavatuista ihmisistä, nähdyistä luonnonihmeistä tai taideteoksista. Matkakertomus voi olla myös kirjeen tai päiväkirjan muotoon tehty. Suosittuja muotoja ovat myös lokikirjat, esseet ja saarnat. Myös kuvitteelliset matkakertomukset voidaan laskea matkakertomukseksi, jos ne noudattavat näitä muodollisia vaatimuksia.

Matkakuvaukset muodostavat lähes poikkeuksetta eroja kahden yhteiskunnan välille. Matkakohteesta muodostuva kuva on usein jopa suora peilikuva kirjoittajan käsityksestä omasta yhteiskunnastaan. On esitetty, että tämä peilikuvamaisuus pitää paikkansa erityisesti kuvitteellisissa matkakertomuksissa.

Länsimaisen kulttuurin kehittymisen kannalta tärkeitä matkakertomuksia ovat olleet esimerkiksi Marco Polon matkat ja Charles Darwinin Beaglen matka.

Tyylilajia on hyödynnetty kirjallisuudessa paljon. Sitä on myös parodioitu. Tästä ovat esimerkkeinä Jonathan Swiftin 1700-luvulla kirjoittama Gulliverin retket sekä kreivi Xavier de Maistren matkakirjat Matka huoneeni ympäri ja Öinen tutkimusmatka huoneessani.

Joustavuutensa ansiosta matkakirjallisuus on säilyttänyt suosionsa. Suomalaisista viime vuosien matkakertomuksista voidaan mainita esimerkkeinä Markku Henrikssonin Kanada – Vaahteranlehden maa (Gaudeamus 2006) ja Mikko Lahtisen Kirjastojen maa (Vastapaino 2010).

 Lue lisää...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Äänestäminen Säännöt

  • Voit äänestää ylös tai alas. Ole hyvä aina harkita yhteydessä äänestyksissä, esim.laulu olisi äänestettävä ylös tai alas suhteessa muita kappaleita sisältämät albumin, näyttelijän suorituskykyä verrattuna muiden toimijoiden kanssa saman elokuvan, kirjan suhteen muita kirjoja saman tekijän tai samassa genre.
  • Äänestys voidaan peruuttaa klikkaamalla vastapäätä äänestyksen 24 tunnin kuluessa. Voit äänestää uudelleen samaan kohtaan.
  • Jokaisella käyttäjällä on yksi ääni per tuote sisällä erityistä luetteloa 24 tunnin välein. 24 tunnin kuluttua voit äänestää uudelleen saman kohteen samassa luettelossa.
  • Voit äänestää niin monta kohtaa kuin haluat luettelon tai samaan erään, jos se on osa toisen luettelon. Esimerkiksi voit äänestää David Bowie ylös-tai alaspäin luettelossa popmusiikin taiteilijoita sekä luettelon indie rock-artistien ja luettelo rock-musiikin taiteilijoita jne.
  • Hyvää Äänestäminen!