Q7173

Luettelo Marine Biology Kirja : Äänestää suosikkiasi.

Luettelo Marine Biology Kirja   : Äänestää suosikkiasi.

Meribiologia on biologian osa-alue, joka tutkii valtamerten ja muiden merialueiden ekosysteemejä ja eliöstöä.

Meribiologian osa-alueiksi voidaan lukea muun muassa merien eri eläin- ja kasviryhmiä tutkivat erikoisalat, kuten iktyologia eli kalatiede ja fykologia eli levätiede. Myös meriekologia on tärkeä erikoisala, joka tutkii muun muassa ilmastonmuutoksen ja hiilikierron vaikutuksia merten ekosysteemeihin.

 Lue lisää...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.